head_bg

Các sản phẩm

 • Dibromomethane

  Dibromomethane

  Thông tin cần thiết:
  Tên: Dibromomethane

  CAS NO : 74-95-3
  Công thức phân tử: CH2Br2
  Khối lượng phân tử: 173,83
  Công thức cấu tạo:

  Dibromomethane (1)

 • Dichlormid

  Dichlormid

  Thông tin cần thiết:
  Tên: Dichlormid

  CAS NO : 37764-25-3
  Công thức phân tử: C8H11Cl2NO
  Trọng lượng phân tử: 208,09
  Công thức cấu tạo:

  Dichlormid (3)